+374 12 47-00-48elitgrantour@gmail.com

Տարածաշրջան - Աղվերան

Արթուրս Աղվերան Ռեզորթ

Ժամանում՝ 17:00
Մեկնում՝ 12:00

Ցածր շրջան(16.01-31.05,01.09-24.12)

Սենյակի տեսակ 1 անձը համարում 1 անձը համարում
2 օրից ավել Մինչև 2 օր 2 օրից ավել Մինչև 2 օր
Ստանդարտ twin 24000 ՀՀ դրամ 27000 ՀՀ դրամ 27000 ՀՀ դրամ 29000 ՀՀ դրամ
Ստանդարտ երկտեղանի 24000 ՀՀ դրամ 27000 ՀՀ դրամ 27000 ՀՀ դրամ 29000 ՀՀ դրամ

Բարձր շրջան (03.01-15.01 , 01.06-31.08 , 25.12-30.12)

Սենյակի տեսակ 1 անձը համարում 1 անձը համարում
2 օրից ավել Մինչև 2 օր 2 օրից ավել Մինչև 2 օր
Ստանդարտ twin 28000 ՀՀ դրամ 31000 ՀՀ դրամ 31000 ՀՀ դրամ 29000 ՀՀ դրամ
Ստանդարտ երկտեղանի 28000 ՀՀ դրամ 31000 ՀՀ դրամ 31000 ՀՀ դրամ 29000 ՀՀ դրամ
Մինչև 6 տարեկան երեխա Անվճար

Արժեքը Ներառում է`

  • Նախաճաշ
  • Մանկական սենյակ
  • Սեղանի թենիս
  • Բաց և փակ լողավազաններ
  • Մարզասրահ
  • Բիլիարդ
  • Ավտոկանգառ

Վճարովի ծառայություններ`

  • Ռեստորան
  • Բար
  • Կոնֆերանս դահլիճ