+374 12 47-00-48elitgrantour@gmail.com

Տարածաշրջան - Աղվերան

Լիլիթ Հանգստյան Տուն

Ժամանում՝ 14:00
Մեկնում՝ 12:00

Սենյակի տեսակ Արժեքը
Ստանդարտ 1 անձ/օր 10000 ՀՀ դրամ
Կիսալյուքս 1 անձ/օր 12000 ՀՀ դրամ
Մինչև 5 տարեկան երեխա անվճար
5-10 տարեկան երեխա 50 % զեղչ

Արժեքը Ներառում է`

  • 3 անգամյա սնունդ
  • Բաց լողավազան
  • Սեղանի թենիս