+374 12 47-00-48elitgrantour@gmail.com

Տարածաշրջան - Հանքավան

Աշխույժ Հովիտ հանգստյան Տուն

Ժամանում՝ 14:00
Մեկնում՝ 12:00

Սենյակի տեսակ Արժեքը 01.06-30.06 Արժեքը 01.07-30.08
Ստանդարտ երկտեղանի 24000 ՀՀ դրամ 28000 ՀՀ դրամ
Մինչև 2 տարեկան երեխա անվճար
2-10 տարեկան երեխա 8400 ՀՀ դրամ 9800 ՀՀ դրամ

Արժեքը Ներառում է`

  • 3 անգամյա սնունդ
  • Բիլիարդ
  • Սեղանի Թենիս