+374 12 47-00-48elitgrantour@gmail.com

Նոյ Լենդ

Ժամանում՝ 14:00
Մեկնում՝ 12:00

Սենյակի տեսակ Արժեք Ցածր Սեզոն Արժեք Բարձր Սեզոն
Ստանդարտ քոթեջ 23000 ՀՀ դրամ 29000 ՀՀ դրամ
Դելյուքս քոթեջ 23000 ՀՀ դրամ 36000 ՀՀ դրամ
Լյուքս քոթեջ 23000 ՀՀ դրամ 39000 ՀՀ դրամ

Արժեքը Ներառում է`

  • Բաց Լողավազան
  • Wi-Fi
  • Ավտոկայանատեղի